Describing people / A party - zwroty służące do opisywania ludzi i wydarzeń.

by J L

Loading...