Repaso L.M.2: (dixitación frauta, signos prolongación, notas con liñas adicionais,escalas maiores, escala cromática,piano virtual, alteracións,armaduras, acordes.

by F B

Loading...